Uitvoeringsorganisatie Beroepsopleiding Advocaten

Aan het woord

Niek van der Heijden, directielid

De Uitvoeringsorganisatie Beroepsopleiding Advocaten verzorgt de uitvoering van de beroepsopleiding advocaten (BA). Deze opleiding is verplicht voor elke jurist die net advocaat is geworden. Het doel van de opleiding is om beginnende advocaten tot zelfstandige en deskundige advocaten te vormen, waardoor zij optimaal bijdragen aan de kwaliteit van de advocatuur.

Wat was jullie ‘probleem’?

“De toenemende complexiteit van onze organisatie. Als Centrum voor Postacademisch Juridisch Onderwijs van de Radboud Universiteit wonnen we in januari 2013 samen met Dialogue uit Bussum een pitch om de Beroepsopleiding Advocaten te verzorgen. Een enorme impuls voor ons beide: het faciliteren van die opleiding zorgt namelijk jaarlijks voor meer dan 800 extra cursisten die meer dan twee jaar aan ons verbonden zijn en een uitdagende opleiding doorlopen. Door de hoge tijdsdruk liepen de ontwikkelfase en de uitvoeringsfase echter door elkaar heen.”

Kwam dat alleen door het groeiende aantal

“Nee, dat kwam vooral door de enorme omvang van de totale operatie. Daarin speelde het volume een rol, maar ook de grote hoeveelheid vakken en de zorgvuldigheid van het toetsproces. Bovendien moesten daar nog een ICT-infrastructuur en een digitale leeromgeving aan gekoppeld worden.”

Jan-Willem heeft heldere informatie- en zeggenschapslijnen uitgezet

Wat heeft LouterHelder veranderd?

“Jan-Willem heeft ons geadviseerd over een goede structuur van onze organisatie. Op basis daarvan werden naast de teams onderwijs en toetsing ook de pijlers bedrijfsvoering en processen in een team ondergebracht. Zo werd een MT geformeerd dat bestaat uit een manager onderwijs, een manager toetsing en een manager bedrijfsvoering. Jan-Willem heeft bovendien heldere informatie- en zeggenschapslijnen uitgezet.”

Wat gebeurde er vervolgens?

“Jan-Willem kreeg zelf de rol van manager bedrijfsvoering. Door de nieuwe structuur ontstond er al snel meer helderheid. Jan-Willem implementeerde een simpel, maar doeltreffend model voor horizontaal en verticaal overleg. Dus: directieleden overleggen uitsluitend met collega’s uit hun eigen pijler (verticaal) én met de andere directieleden (horizontaal). Zijn simpele wijziging tilde onze organisatie echt omhoog.”

Zijn simpele wijziging tilde onze organisatie echt omhoog

Wat typeert Jan-Willem als veranderkundige?

“Hij is goed in het aanbrengen van structuur en helderheid. Als geen ander kan hij een organisatie fileren en analyseren. Voor ons was het bovendien een voordeel dat hij een technische achtergrond heeft, want daardoor dacht hij op een hele andere manier dan wij. Zijn invalshoeken waren voor ons dan ook bijzonder bruikbaar. En met resultaat, want sinds zijn betrokkenheid functioneert de organisatie aanmerkelijk efficiënter en effectiever. Het eindproduct – de opleiding zelf – staat nu bovendien veel meer centraal.”