LouterHelder maakt zaken weer logisch en zorgt voor orde

Structuur in complexe transitieperiode

“Na het vertrek van ons oude bestuur belandden we in een complexe transitieperiode. Een interim-bestuur kreeg de opdracht om richting te geven aan de organisatie en een nieuwe strategie te bepalen. Door de grote hoeveelheid parallel lopende projecten en trajecten, ontstonden er echter ontzettend veel doelstellingen tegelijkertijd. En in plaats van één gezamenlijke koers uit te stippelen, waren we overal los van elkaar bezig om die ene stip aan de horizon te bereiken.”

Goede organisatiestructuur, een simpele wijziging

“De toenemende complexiteit van onze organisatie. Als Centrum voor Postacademisch Juridisch Onderwijs van de Radboud Universiteit wonnen we in januari 2013 samen met Dialogue uit Bussum een pitch om de Beroepsopleiding Advocaten te verzorgen. Een enorme impuls voor ons beide: het faciliteren van die opleiding zorgt namelijk jaarlijks voor meer dan 800 extra cursisten die meer dan twee jaar aan ons verbonden zijn en een uitdagende opleiding doorlopen.“

Betere afstemming van projecten en projectleiders

“Binnen onze organisatie hebben we meerdere projectleiders en opdrachtgevers, die allemaal over verschillende kennis en kwaliteiten beschikken. Na toekenning van een project kwam het echter regelmatig voor dat we erachter kwamen dat die kwaliteiten nogal konden verschillen en dat onze werkwijze niet altijd eenduidig genoeg was. Het kwam hierdoor te veel aan op improvisatie en dus ontstond er behoefte aan meer lijn en duidelijkheid“