Mooiland

Aan het woord

Joyce Hofmans, Manager Woonadvies bij Mooiland

Woningcorporatie Mooiland biedt woningzoekenden en huurders een woning van passende kwaliteit. Met 26.000 huurwoningen in 127 gemeenten is Mooiland een van de twintig grootste woningcorporaties van Nederland.

Met wat voor opgave had Mooiland te kampen?

“Na het vertrek van ons oude bestuur belandden we in een complexe transitieperiode. Een interim-bestuur kreeg de opdracht om richting te geven aan de organisatie en een nieuwe strategie te bepalen. Door de grote hoeveelheid parallel lopende projecten en trajecten, ontstonden er echter ontzettend veel doelstellingen tegelijkertijd. En in plaats van één gezamenlijke koers uit te stippelen, waren we overal los van elkaar bezig om die ene stip aan de horizon te bereiken.”

We waren overal los van elkaar bezig om die ene stip aan de horizon te bereiken

Met andere woorden: het transitieprogramma verliep niet volgens plan?

“Dat klopt. Het transitieprogramma had eigenlijk de stevige ruggengraat van een gecontroleerd en transparant veranderingstraject moeten zijn, maar het overzicht raakte juist zoek. Toen ons dat duidelijk werd, besloten we een externe adviseur in te zetten.”

Waarom LouterHelder?

“Op basis van positieve ervaringen uit het verleden. Jan-Willem ging van begin af aan heel grondig en doelgericht te werk. Na enkele intakegesprekken volgde het ‘framen’ van het transitieprogramma. Wat zijn die doelstellingen nou eigenlijk? En wie is waar verantwoordelijk voor? Door te rubriceren en categoriseren, werden onze doelstellingen als het ware afgepeld tot losse projectdoelen. Zo kwam het overzicht al snel terug en werd ook de ongewenste overlap meteen zichtbaar.”

Waar heeft de hulp van LouterHelder in geresulteerd?

“Op basis van het framework stelden we met elkaar een top-11 van ‘prioriteitsprojecten’ op. Wat móest eerst gebeuren? En wat kon eventueel worden doorgeschoven? Jan-Willem bracht die prioriteitenlijst op een hele creatieve en originele wijze tot stand: met een soort kwartetspel werd heel eenvoudig duidelijk welke projecten voorrang hadden. Vervolgens onderzochten we wat dit vroeg op het gebied van capaciteit en bezetting. Op basis daarvan spraken we de ambitie uit om de top-11 vóór het einde van het jaar af te ronden. En dat is gelukt!”

Jan-Willem maakt zaken weer logisch en zorgt voor orde

Het was dus een goede zet om LouterHelder in te schakelen?

“Zeker weten. Als buitenstaander heeft Jan-Willem voor inzichten gezorgd waartoe we zelf niet konden komen. Door processen en samenwerkingsrelaties kritisch te bekijken én aan te pakken, maakt hij zaken weer logisch en zorgt hij voor orde. Na het afronden van onze samenwerking organiseerde hij bovendien een waarderende evaluatie waarin we het proces uitgebreid hebben nabesproken. Daar hebben we hem ook verteld dat LouterHelder ons écht heeft geholpen.”